slogan leutika prio

Aris Rohmatulloh, dkk.

Aris Rohmatulloh, dkk.E-Mail: arisrohmatulloh.leutikaprio[aT]yahoo.com

banyak
Daftar Buku

Jumlah buku:1

1. Membongkar Kepentingan Ekonomi Politik Media Massa
Membongkar Kepentingan Ekonomi Politik Media MassaDengan menyimak sejarah dan perkembangan media massa yang dibahas ini akan memberikan gambaran hubungan dan keterkaitan kuat persoalan motif ekonomi dan politik dari masing-masing media massa.

Leutika Leutika