slogan leutika prio

Toto Soekarnowanda

Toto SoekarnowandaE-Mail: totosoekarnowanda[aT]yahoo.com

Menulis sejak di bangku sekolah. Lalu berhenti, dan menulis lagi sekitar tahun lalu. Dua novel penulis akan diterbitkan oleh penerbit mayor awal tahun 2013.
Daftar Buku

Jumlah buku:0

Penulis belum mempunyai buku
Leutika Leutika