slogan leutika prio

Dhemit Nguntal Dhuwit

Penulis: Kurator: Heru Mugiarso, Kategori: Kumpulan Puisi
Dhemit Nguntal Dhuwit
Zoom
ISBN: 978-602-371-606-7
Terbit: Juli 2018
Halaman : 100, BW : 94, Warna : 6
Harga: Rp. 42.400,00
Deskripsi:
Kenapa irah-irahan antologi geguritan iki “Dhemit Nguntal Dhuwit”? Dhemit iku aran liya saka setan utawa lelembut. Luwih saka iku, laku dedhemitan asring digunakake marang tindakan sesidheman yaiku meneng-menengan ora ana siji wong kang weruh. Korupsi itu umume dilakoni kanthi sesidheman alias nglimpekke. Yen bisa aja nganti ana sing weruh lan oleh-olehane rupa dhuwit kang panas utawa haram. Geguritan kang kapacak ana ing buku iki ditulis dening penyair asal sakdengah daerah, kayata Jakarta, Bekasi, Ngawi, Sragen, Banyumas, Mojokerto, Semarang lan liya-liyane. Antologi geguritan iki mbokmenawa nembe siji-sijine buku kang isine geguritan ngemu tema nolak korupsi kang diterbitake ana ing sastra Jawi.
Download contoh buku: Download

Dilihat: 884 kali.
Beli:   


Share |


Produk Sejenis

  • To Larasita, Long Distance Love Poems Collection
  • Warna-Warni Kehidupan (Kumpulan Puisi Dua Sahabat)
  • Romansa 13
  • Lukisan Jiwa Manusia
  • DiamReview

Belum ada review

Kirim Review

Nama:


E-Mail:


Review Anda:

Karakter:  

Leutika Leutika